Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Energetski neovisna škola

KATEGORIJA

OBLIK

Labels

Hands-on Radionica,
Kreativna Radionica

Osnovna škola Šime Budinića

Učenici će izraditi maketu energetski neovisne škole. Najbolji učinak solarne elektrane postići će se postavljanjem solarnih panela okrenutih prema jugu. Maketa će se izraditi od papira i drva uz pomoć alata i sredstava zaštite na radu.

Voditeljica: Tamara Valčić

Share on facebook
Share on linkedin