Location

Zadar - Sveučilište u Zadru, obnovljena Tehnička škola

Čuvamo, igramo se i otkrivamo

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Osnovna škola Šime Budinića

Kroz nekoliko pokusa otkrivamo kako funkcionira voda, izrađujemo poticajne igračke uz naglasak na važnost očuvanja prirode i okoliša.

Voditeljice: Marijana Dellavia, Marina Šimičev

Share on facebook
Share on linkedin