Location

Split - Prokurative

Bioraznolikost grožđa

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica,
Hands-on Radionica,
Igra,
Izložba

a) Izložba primjeraka grožđa i lišća nekoliko autohtonih hrvatskih sorata vinove loze. Interaktivna i zabavna igra “Identificiraj sortu vinove loze” putem slaganja oblika na panou. Prezentacija molekularne tehnike identifikacije vinove loze putem DNA markera. “Hands on” rad na izolaciji DNA.

b) Mikro život cvijeta vinove loze

Planirana je i izrada prikladnog i interaktivnog panoa za djecu, i/ ili upoznavanje s građom cvijeta vinove loze putem izrade jednostavnih memorijskih igara, ili štambilja sa cvijetom vinove loze. Planiran je prikaz pravog cvijeta i cvata vinove loze (osušenog pomoću silika gel kuglica) te mogućnost gledanja cvijeta pomoću lupe. Cilj je približiti mikroskopsku građu i značaj cvijeta vinove loze djeci osnovnih i srednjih škola.

Voditelji: Luka Marinov, mag. ing., dr.sc. Katarina Lukšić, dr. sc. Goran Zdunić

Share on facebook
Share on linkedin