Location

Zadar - Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića

Antičke izreke o hrani i zdravlju

KATEGORIJA

Category

OBLIK

Labels

Edukativna Radionica

Sveučilište u Zadru 

Aktivnost je usmjerena k upoznavanju latinskih izreka o zdravlju, hrani i poljoprivredi. Na magnetnoj ploči, vodeći se prijevodima izreka i uz pomoć studenata latinskoga, sudionici će pronaći dijelove latinskih izreka i svrstati ih u pravilan redoslijed.

Voditeljica: Sanja Smodlaka Vitas 

Share on facebook
Share on linkedin