Location

Rijeka - EXPORTDRVO

ADHD razbijači mitova

KATEGORIJA

Category

UZRAST

OBLIK

Labels

Predavanje,
Prezentacija

Učiteljski fakultet u Rijeci

Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (engl. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) kognitivni je i bihevioralni razvojni poremećaj kojeg karakteriziraju hiperaktivnost, impulzivnost i nedostatak pažnje. Kako smanjiti I ublažiti simptome ADHD-a? Kako aktivno uključiti učenike s ADHD-om u odgojno-obrazovni proces? Koje metode i postupke u prilagdobni pri radu s učenicima s ADHD-om koristiti? Posjetite našu postaju i otkrijte odgovore na ova i druga pitanja vezana uz ADHD.

Voditeljica: Izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah

Share on facebook
Share on linkedin