Matematika izvan učionice

U sklopu Međunarodnog dana matematike naši istraživači sa UNIRI-a održali su predavanje za studente Fakulteta matematike. Profesori Vedrana Mikulić Crnković i Bojan Crnković predstavili su nekoliko primjera aktivnosti usmjerenih na popularizaciju matematike, aktivnosti koje spajaju matematiku i umjetnost, matematika i tehnologija, matematika i igre. Detaljno je predstavljena aktivnost koja spaja matematiku i tehnologiju. Objašnjena je matematička pozadina slika i videa od 360 stupnjeva koji su temelj virtualne stvarnosti.

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Share on facebook
Share on linkedin

Više novosti

Istražimo čudesni plavi svijet

Znanstvenici, nastavnici i studenti Pomorskog fakulteta, III. gimnazije i srednje Pomorske škole iz Splita održali su aktivnost Istražujmo prekrasni plavi svijet kao predaktivnost Europske noći

Pročitaj više

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.