[ai] explore

Izložba [ai] explore predstavlja vizualizaciju inženjerskih problema u području graditeljstva. Vizualizacija je napravljena pomoću matematičkog algoritma HEDAC, a na posterima je prikazan proces koji algoritam uči, identificira objekte i istražuje njihova svojstva. Autori izložbe su Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković i Ivona Traunkar (Matematički fakultet UNIRI) te Nina Čeh i Edita Papa Dukić (Građevinski fakultet UNIRI). Algoritam se temelji na znanstvenom radu Ergodicity-Based Cooperative Multiagent Area Coverage via Potential Field autora Bojana Crnkovića (Matematički fakultet, UNIRI), Stefana Ivića (Tehnički fakultet, UNIRI) i Igora Merzića (Sveučilište California, Santa Barbara) .

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Share on facebook
Share on linkedin

Više novosti

Poduzetnici pokreću svijet

U okviru Europske noći istraživača u utorak, 10. listopada 2023., naša prof. dr. sc. Vlatka Škokić održala je predavanje učenicima OŠ Mertojak.  U sklopu radionice,

Pročitaj više

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.