Bili jednom Hrvat, Srbin, Makedonac i Slovenac…učimo o interkulturalizmu kroz vic

Bojana Vignjević Korotaj sa UNIRI-a održala je radionicu u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Ciljevi radionice bili su upoznati srednjoškolce s pojmom stereotipa, predrasuda i diskriminacije kroz korištenje humora kao jednog od oblika ljudske komunikacije, promisliti o vlastitim stavovima o stereotipima, predrasudama i diskriminaciji te ih upoznati. pojmu socijalne distance i rezultatima istraživanja na tu temu. Učenici su prvo trebali odabrati ime svoje grupe (mogli su birati između različitih nacionalnosti). Ukratko smo komentirali zašto i kako su se odlučili za ime grupe. Učenici su zatim zamoljeni da pokažu gif, video ili ispričaju vic koji im je bio smiješan unutar manje grupe (šala može biti povezana s imenom njihove grupe (nacionalnošću), ali ne nužno). Zatim smo zajedno razgovarali o tome što im je obično smiješno i zašto. Nakon toga su dobili viceve koji koriste stereotipe o različitim skupinama ljudi (razlikuju se po nacionalnosti, vjerskim uvjerenjima, seksualnoj orijentaciji i sl.). Zadatak je bio vidjeti je li im neka od šala smiješna i zašto. Učenici su zaključili da postoje drugačija pravila kada je riječ o humoru te da se ide po tankoj granici između smiješnog i uvredljivog. Zatim su definirani pojmovi stereotipa, predrasuda i diskriminacije te se razgovaralo o socijalnoj distanci i rezultatima istraživanja na tu temu.
Posljednji dio radionice uključivao je grupnu raspravu o tome može li humor biti apsolutno subjektivan, gdje je granica između smiješnog i uvredljivog, te kako stereotipi mogu utjecati njihovu svakodnevnu komunikaciju. Komentirali su i vlastitu percepciju socijalne distance prema određenim skupinama ljudi.

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Share on facebook
Share on linkedin

Više novosti

Poduzetnici pokreću svijet

U okviru Europske noći istraživača u utorak, 10. listopada 2023., naša prof. dr. sc. Vlatka Škokić održala je predavanje učenicima OŠ Mertojak.  U sklopu radionice,

Pročitaj više

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.