Cvijet vinove loze – svijet peludi

Katarina Lukšić sa IJK-a u sklopu projekta održala je aktivnosti za učenike 6. i 7. razreda OŠ Žnjan-Pazdigrad. Cilj radionice je zainteresirati učenike osnovnih škola za poljoprivredne znanosti. Posebno istraživanje vinove loze; jedan od najvažnijih usjeva u svijetu, posebice mediteranskoj regiji. Prvi dio radionice sastojao se od jednostavne prezentacije koja je prikazivala najnovija saznanja o cvijetu i korištenju elektronske mikroskopije za istraživanje peludnih zrnaca. U ‘hands on’ dijelu radionice studenti su imali priliku vidjeti način na koji je uzorkovan cvijet vinove loze za elektronsku mikroskopiju te pod stereomikroskopom promatrati različite dijelove tih uzorkovanih cvjetova.
Studenti su dobili uvid u osnovnu morfološku građu cvijeta vinove loze, finu mikrostrukturu peludi koja nije vidljiva golim okom, a slabo vidljiva svjetlosnim mikroskopom. Otkrivajući nevidljivi svijet na površini peludi, studenti su učili o važnosti polimorfizma peludi za formiranje ploda i urod vinove loze. Učenici su učili o važnosti istraživanja pomoću moćne elektronske mikroskopije.

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Share on facebook
Share on linkedin

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Share on facebook
Share on linkedin

Više novosti

Poduzetnici pokreću svijet

U okviru Europske noći istraživača u utorak, 10. listopada 2023., naša prof. dr. sc. Vlatka Škokić održala je predavanje učenicima OŠ Mertojak.  U sklopu radionice,

Pročitaj više

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.