“Domaće i strane vrste – je li moguć suživot?”

01 Gimnazija Dubrovnik

Učenicima 4B razreda Gimnazije Dubrovnik nastavnik s Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš 21. rujna 2022. održao je predavanje pod nazivom “Domaće i strane vrste – je li moguć suživot?”. Predavanje je ostvareno u okviru projekta “Reconnect Science with the Blue Society” (Blue-connect) ovogodišnje Europske noći istraživača.

Na početku je istaknuta važnost i cilj strategije Plavog rasta i Europskog zelenog plana Europske
komisije, na temelju koje je i osmišljena ovogodišnja Europska noć istraživača.
Tema predavanja započeta je definiranjem domaćih i stranih vrsta i njihove uloge u raznolikim
ekosustavima s naglaskom na mora i oceane. Nakon kratke rasprave o načinu unosa alohtonih
vrsta u ekosustave različitih biogeografskih područja, pobliže je obrađena problematika
invazivnih vrsta na primjerima plavog raka Callinectes sapidus i veslonošca Pseudodiaptomus
marinus, pojava kojih je već dobro istražena, ne samo u Mediteranu već i u Jadranskom moru
tijekom zadnja dva desetljeća. Predavač je naglasio da su sve spoznaje do kojih se došlo u svezi
ponašanja domaćih i stranih vrsta, kao i njihovih prilagodbi uvjetima u ekosustavima, rezultat
pažljivo osmišljenih i često dugotrajnih istraživačkih projekata te je učenicima približio način
rada u jednom projektu, odnosno ekološkom istraživanju, tijekom kojega se prati pojava i unos
novih vrsta.

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Share on facebook
Share on linkedin

Više novosti

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.