Morski dnevnici – školjke i njihove tajne

Istraživači sa IOR-a ovom su prigodom posjetili OŠ Majstora Radovana u Trogiru. Djeca su putem interaktivnih predavanja bila potaknuta da postavljaju pitanja o različitim karakteristikama školjkaša i njihovim životima – uključujući raznolikost vrsta u Jadranu, životni ciklus, reprodukciju, dob i rast. Svako dijete je dobilo edukativni materijal s glavnim vrstama školjkaša koje žive u Jadranskom moru. Drugi dio posjeta sastojao se od 3 radne stanice – mikroskop i živi plankton, starost i rast školjkaša i raznolikost školjkaša. Dr. Hana Uvanović i dr. Krešimir Markulin, zajedno sa voditeljicom aktivnosti, dr. Melitom Pehardom Uljević pružili su djeci zanimljivo i praktično iskustvo.

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije ili Europske izvršne agencije za istraživanje (REA). Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Share on facebook
Share on linkedin

Više novosti

Poduzetnici pokreću svijet

U okviru Europske noći istraživača u utorak, 10. listopada 2023., naša prof. dr. sc. Vlatka Škokić održala je predavanje učenicima OŠ Mertojak.  U sklopu radionice,

Pročitaj više

Projekt Reconnect science with the blue society (Blue-connect) financiran je sredstvima Europske unije u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night poziva. Broj ugovora: 101061595.